Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oczyszczalnia kompaktowa

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje oczyszczalni biologicznych: ZBF i ZBO.

ZBF − działa na metodzie osadu czynnego wspartego wypełnieniem fluidalnym. Zastosowana metoda oczyszczania umożliwia osiągnięcie lepszych efektów i bardziej stabilnej pracy niż typowe rozwiązania oparte na osadzie czynnym. Komora biologiczna poprzedzona j estosadnikiem gnilnym umożliwiającym retencjonowanie składu ścieków w ciągu doby oraz gromadzenie osadu. Dodatkowo wszystkie zanieczyszczenia ulegające sedymentacji czy flotacji są w nim gromadzone co dodatkowo zabezpiecza funkcjonowanie komory biologicznej. Typoszereg reaktorów ZBF obejmuje rozwiązania kompaktowe (zintegrowane z osadnikiem wstępnym i wtórnym) oraz same reaktory, wymagające dodatkowego osadnika gnilnego. Odbiornikiem może być rów melioracyjny, studnia chłonna czy drenaż. Oczyszczalnia oferowana jest z różnym wyposażeniem. W normalnej wersji praca oczyszczalni nie wymaga bezpośredniej ingerencji użytkownika, np. odkręcania zaworu recyrkulacji co pewien czas. W naszym rozwiązaniu odbywa się to automatycznie. Dodatkowo pojemnik mieszczący dmuchawę jest odizolowany od komory reaktora i posiada osobno wyprowadzoną wentylację. Pozwala to na bezproblemową pracę dmuchawy czy pozostałych urządzeń technicznych. Kolejną zaletą oczyszczalni ZBF jest możliwość modernizacji w trakcie funkcjonowania, bez konieczności jej wyłączenia z eksploatacji !

 


Poglądowy przekrój reaktora biologicznego ZBF w wersji poziomej

 

ZBO − jest rozwiązaniem opartym na zatapialnym złożu biologicznym. Jest to sprawdzone rozwiązanie. Wytworzona błona biologiczna, powoduje stabilną pracę oczyszczalni i jest w mniejszym stopniu wrażliwa na zmianę stężenia ścieków niż standardowy osad czynny (nie dotyczy to ZBF). W przypadku podstawowych wersji oferowana jest również w wersji kompaktowej, lecz w typowej wersji poprzedzona jest osadnikiem gnilny (przeważnie 2 lub 3-komorowym). Reaktor ZBO zintegrowany jest z komorą osadnika wtórnego. Mnogość konfiguracji systemu opartego na reaktorze ZBO, umożliwia dobranie jego elementów w zależności od potrzeb (dotyczy to zwłaszcza systemów o większym przepływie). Zaletą zastosowania osobnego osadnika wstępnego, uwidacznia się w sytuacji głębokiego poziomu wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku. W takiej sytuacji tylko osadnik instalowany jest głęboko. Przepompownia zainstalowana za osadnikiem podnosi wówczas ścieki wstępnie podczyszczone do wlotu reaktora. Natomiast odpływ z reaktora odbywa się grawitacyjne. Zastosowana w takim układzie pompa jest znacznie tańsza od wersji na ścieki surowe. Dodatkowa zaleta uwidacznia się w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych. Reaktor ZBO może być wówczas, dzięki przepompowni, posadowiony w nasypie, co ułatwi i przyspieszy prace montażowe. Reaktor ZBO podczas normalnej praca nie wymaga bezpośredniej ingerencji użytkownika, np. odkręcania zaworu recyrkulacji co pewien czas. W naszym rozwiązaniu odbywa się to automatycznie. Dodatkowo pojemnik mieszczący dmuchawę jest odizolowany od komory reaktora i posiada osobno wyprowadzoną wentylację. Pozwala to na bezproblemową pracę dmuchawy czy pozostałych urządzeń technicznych.


od lewej - oczyszczalni ZBF-8C w wersji pionowej oraz reaktor ZBF-12 w wersji poziomej

Tabela doboru oczyszczalni biologicznych typu ZBF

L.p. Typ złoża Maksymalny przepływ średnio-dobowy [m3/d] Liczba stałych użytkowników [ RLM ] Pojemność osadnika lub komory osadnika [m3] Średni ładunek BZT5 ścieków surowych [kg O2/d]
1 ZBF-5C 0,75 5 2,0 0,30
2 ZBF-6C 0,90 6 2,0 0,36
3 ZBF-8C 1,20 8 2,5 0,48
4 ZBF-10C 1,50 10 3,0 0,60
5 ZBF-12C 1,80 12 4,0 0,72
6 ZBF-16C 2,40 16 5,0 0,96
7 ZBF-20C 3,0 20 6,0 1,20
8 ZBF-25C 3,75 25 8,0 1,50
9 ZBF-30C 4,50 30 9,0 1,80
10 ZBF-35C 5,25 35 12,0 2,10
11 ZBF-40C 6,00 40 12,0 2,40
12 ZBF-50C 7,50 50 15,0 3,00
13 ZBF-60C 9,00 60 18,0 3,60
14 ZBF-80C 9,0 80 24,0 4,80

Tabela doboru oczyszczalni z reaktorami biologicznymi typu ZBO

L.p. Typ złoża Maksymalny przepływ średnio-dobowy [m3/d] Maksymalna liczba stałych użytkowników Pojemność osadnika [m3] Liczba komór osadnika Średni ładunek BZT5 ścieków surowych [kg O2/d]
1 ZBO-1 0,8 5 2 2 0,30
2 ZBO-1 1,12 7 3 3 0,42
3 ZBO-2 1,92 12 4 3 0,72
4 ZBO-2 2,56 16 5 3 0,96
5 ZBO-2H 2,72 17 6 3 1,02
6 ZBO-2H 3,36 21 7 3 1,26
7 ZBO-3 3,84 24 8 3 1,44
8 ZBO-3 4,80 30 10 3 1,80
9 ZBO-3H 4,80 30 10 3 1,80
10 ZBO-3H 5,92 37 12 3 2,22

Standardowy zestawie oczyszczalni ZBO oprócz reaktora znajduje się osadnik gnilny oraz przepompownia. W zależności od rodzaju reaktora proponowane są przepompownie typu P60/1,4, P60/2,0, P100/2,0 .

Jako wyposażenie dodatkowe oferowane są zestawy strącania chemicznego fosforu.

W celu zwiększenia przepustowości systemu istnieje możliwość zastosowania układu z dwoma reaktorami typu ZBO.

Tabela doboru oczyszczalni z dwoma reaktorami biologicznymi typu ZBO

L.p. Typ złoża Maksymalny przepływ średnio-dobowy [m3/d] Maksymalna liczba stałych użytkowników Pojemność osadnika [m3] Liczba komór osadnika Średni ładunek BZT5 ścieków surowych [kg O2/d]
11 ZBO-2H 6,72 42 14 3 2,52
12 ZBO-3 7,68 48 16 3 2,88
13 ZBO-3 9,60 60 20 3 3,60
14 ZBO-3H 9,60 60 20 3 3,60
15 ZBO-3H 11,84 74 24 3 4,44


Zdjęcie biologicznej oczyszczalni ZBF-40C w wersji poziomej