Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oczyszczalnia drenażowa

Osadnik pełni rolę wstępnego urządzenia w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Podstawową jego funkcją jest retencjonowanie ścieków, odprowadzanych w sposób bardzo nierównomierny oraz uśrednianie ich składu. W osadnikach zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Proces przetwarzania dokonywany jest za pomocą bakterii, wprowadzanych do tego środowiska za pomocą odpowiednich preparatów. Bakterie przetwarzają zanieczyszczenia w substancję stałą. W ofercie firmy znajdują się osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podział osadnika na komory umożliwia polepszenie procesów separacji, zabezpiecza również filtr przed zamuleniem co przyczynia się do polepszenia osiąganych rezultatów. Wypełnienie filtra jest wykonane z tworzyw sztucznych i nie wymaga okresowej wymiany.


osadnik 2 m3 HDPE R

osadnik 3 m3 HDPE


Transport osadników 2m3 5 sztuk

Osadnik gnilny 10,0m3 trzykomorowy

Osadniki mogą być przysypane 0,5 m warstwą obsypki w wersji HDPE R oraz 1 m warstwą w przypadku HDPE Z.

Standardową wysokość nadbudów włazu rewizyjnego osadnika można zwiększyć poprzez zastosowanie dodatkowych nadbudów o wysokościach: 30,55 i 80cm.

Osadnik 2m3 HDPE R


Osadnik 3m3 HDPE R


Tabela doboru osadników z polietylenu HDPE R

Pojemność Wysokość dna
rury [ m ]
Wys. Szer. Dł. Max Przepływ Max. ilość osób RLM Liczba komór
m3 Wlot PCV 110 Wlot PCV 160 Wylot PCV 110 M m mm m3/d
2,0 1,14 1,09 1,05 1,2 1,2 2,2 0,60 4 1 - 2
3,0 1,14 1,09 1,05 1,2 1,2 3,3 0,90 6 1 - 2

Osadniki gnilne wykonane z polietylenu HDPE - Tabela doboru osadników z polietylenu HDPE Z

Pojemność Wysokość dna
rury [ m ]
Średnica Długość Max Przepływ Max. ilość osób RLM Liczba komór
m3 Wlot PCV 160 Wlot PCV 110 m m m3/d
3,0 1,00 0,99 1,2 2,7 0,90 6 1 - 2
4,0 1,00 0,99 1,2 3,6 1,20 8 1-2
4,5 1,00 0,99 1,2 4,0 1,50 10 1-3
5,0 1,00 0,99 1,2 4,5 1,65 11 1-3
6,0 1,28 1,26 1,5 3,4 1,95 13 1-3
7,0 1,28 1,26 1,5 4,0 2,25 15 1-3
8,0 1,28 1,26 1,5 4,6 2,55 17 1-3
9,0 1,28 1,26 1,5 5,1 3,00 20 1-3
10,0 1,28 1,26 1,5 5,7 3,30 22 1-3
12,0 1,28 1,26 1,5 6,8 3,90 26 1-3

Rysunek osadnika wykonanego z HDPE Z jednokomorowego, jeden właz lub opcjonalnie dwa włazy

Rysunek osadnika wykonanego z HDPE Z, dwukomorowego, dwa włazy

Rysunek osadnika wykonanego z HDPE Z, trzykomorowego, trzy włazy