Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Separatory

 

 

Płynący tłuszcz w rurach kanalizacyjnych wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz znajduje się w postaci trudno ulegających rozpadowi kleistych grudek, osadzających się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń, oraz kobaltuje (zatyka) przewody. Wszystkie te czynniki są niepożądane, istnieje konieczność usunięcia tłuszczu ze ścieków przed wprowadzeniem ich do kanalizacji.

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np.

-na wylocie ścieków z kuchni
-w restauracjach
-w hotelach
-w masarniach
-w barach szybkiej obsługi

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość znajdują się na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika. W celu dokładnego dobrania separatora (określenia jego pojemności) głównym czynnikiem jest planowana wielkość przepływu na jednostkę czasu (l/s).

Tabela doboru separatorów tłuszczu (zbiorniki pionowe)

Typ separatora tłuszczu Pojemność osadnika [m3] Średnica wej./wyj. [PCV] Wysokość [m] Średnica [m] Natężenie przepływu [l/s]
ST-05P 0,1 110-160 1,2 0,6 0,5
ST-2P 0,4 110-160 1,8 1,0 2
ST-3P 0,6 110-160 2,0 1,0 3

Separatory o konstrukcji pionowej jak i poziomej mają wydzieloną komorę osadnika.

Tabela doboru separatorów tłuszczu (zbiorniki poziome)

Typ separatora tłuszczu Pojemność osadnika [m3] Średnica wej./wyj. [PCV] Średnica [m] Długość [m] Natężenie przepływu [l/s]
ST-4 0,8 110-160 1,2 0,6 0,5
ST-7 1,4 110-200 1,2 3,7 7

 

 

Separatory koalescencyjne (olejów, węglowodorów)

Separatory benzyn i olejów mają zastosowanie w obiektach takich jak:

-myjnie i warsztaty samochodowe
-stacje benzynowe
-parkingi, itp.

Wszędzie tam gdzie dostaje się, bądź istnieje możliwość przedostawania się do odpływu kanalizacyjnego lub deszczowego substancji ropopochodnych. Czynniki umożliwiające dobór odpowiedniego separatora to: planowana wielkość przepływu na jednostkę czasu (l/s) z uwzględnieniem przepływu maksymalnego, odprowadzenie z separatora (do deszczówki czy do kanalizacji).

Separatory typu TSK i BSK zintegrowane są z osadnikami (odmulaczami). Separatory o przepływie do 10 l/s (zgodnie z normą) posiadają pojemność osadnika 200-krotnie większą od przepływu nominalnego.

Do separatorów o przepływie powyżej 3 l/s można zastosować obejście burzowe o maksymalnym przepływie 5 razy większym od przepływu nominalnego. Separator posiada wówczas dopisana literę B (BY-PASS).

Do separatorów o przepływie powyżej 10 l/s można zastosować obejście burzowe o maksymalnym przepływie 5 razy większym od przepływu nominalnego. Separator posiada wówczas dopisana literę B2.

 

 

Tabela doboru separatorów typu TSK i BSK

Typ separatora koalescencyjnego Pojemność osadnika [m3] Przepływ nom. [l/s] Przepływ max. dla wersji B [l/s] Średnica [m] Długość [m] Średnica wej./wyj. [Dn] Objętość olejów [m3]
TSK-1P 0,6 1,5 - 1,0 1,8 100-150 0,12
TSK-3 0,9 3 15 1,2 2,0 150-200 0,20
TSK-4 1,2 4 20 1,2 2,9 150-200 0,27
TSK-6 2,0 6 30 1,2 3,7 150-200 0,35
BSK-6 1,2 6 30 1,2 2,7 150-200 0,23
BSK-8 1,6 8 40 1,2 2,9 150-200 0,27
BSK-10 2,0 10 50 1,5 2,6 150-200 0,27
BSK-10 2,0 10 50 1,5 3,0 200-250 0,32
TSK-10 3,0 10 50 1,5 3,9 200-250 0,46
BSK-15 2,0 15 75 1,5 3,6 200-300 0,43
BSK-15 3,0 15 75 1,5 4,1 200-300 0,49
BSK-20 2,0 20 100 1,5 3,6 200-300 0,43
BSK-20 4,0 20 100 1,5 4,8 200-300 0,58
BSK-25 2,5 25 125 1,5 4,2 200-300 0,51
BSK-25 5,0 25 125 1,5 5,9 200-300 0,72
BSK-30 3,0 30 150 1,5 4,8 200-300 0,58
BSK-30 6,0 30 150 1,5 7,0 200-300 0,86

 

Od lewej- BSK-40 B oraz BSK-3 z dodatkowymi nadbudowami