Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kanalizacyjne z kinetą

Typoszereg studni kanalizacyjnych z dnem w postaci kinety przeznaczony jest do instalacji w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Studzienki wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości ( HDPE ). Konstrukcja jak i zastosowany materiał umożliwiają skrócenie czasu koniecznego na zamontowanie oraz dokonanie przyłączy. Studzienki o średnicy powyżej 800 mm posiadają stopnie złazowe


studzienka z kinetą zbiorczą z czterema dopływami bocznymi

Studzienki oferowane są w szerokim zakresie średnic i wysokości. Standardowo wykonywane są w wysokościach zwiększających się co 500 mm, np. 1500, 2000, 2500 mm. Istnieje możliwość zakupu studzienki w częściach, tj. podstawa ( kineta ), komora robocza ( nadstawka ) oraz zwieńczenia ( stożek redukcyjny ). Umożliwia to zestawienie na miejscu montażu odpowiedniej wysokości studzienki z właściwą kinetą. Wiąże się to również z koniecznością spawania lub wciskania na uszczelkę poszczególnych części. Dodatkowo właz rewizyjny może posiadać nadbudowy o wysokości od 200 do 500 mm

Dostarczane studzienki posiadają króciec odpływowy z możliwością podłączenia rur o trzech średnicach ( np. 200, 160, 110 ). W celu podłączenie rury dopływowej należy zastosować wiertarkę z wyrzynarką do otworów. W powstałym otworze umieszczamy profilowana uszczelka wlotowa, w którą wkładana jest rura dopływowa.

W przypadku rury odpływowej, podłączenie odbywa się za pomocą króćca, który jest obcinany przy końcu opowiadającej nam średnicy. Na wystający króciec nakładana jest kielich rury odpływowej

Oprócz typoszeregu studzienek - kinet w poniższych tabelach, posiadamy również studzienki kanalizacyjne o średnicy od 1400 do 2500 mm, które mogą być wykonane

na zamówienie oraz w wersji specjalnej. Ponadto przedstawiony w tabelach typoszereg kinet, na specjalne zamówienie, może być rozszerzony o nowy model.

Powyższy rysunek przedstawia przykładowy zakres średnic rur dopływowych i odpływowych dla studzienki o średnicy 1000 mm

Powyższy rysunek przedstawia przykładowy sposób podłączenia rur dopływowych i odpływowych w studzience z kinetą zbiorczą z czterema bocznymi dopływami

Tabela doboru studzienek kanalizacyjnych o średnicy 1000 mm