Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Drenażowe i deszczowe


Podstawowym zadań studzienek drenażowych, rewizyjnych jest możliwość kontrolowania oraz przeczyszczenia podłączonych rur. Studzienki posiadają standardową średnicę 0,35 m.

Przeznaczenie

Studzienki rozdzielcze jak i zbiorcze stosowane są w systemach :

-oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym
-odwodnień
-zagospodarowania deszczówki

W ofercie podstawowej znajdują się następujące typy studzienek:

L.p. Nazwa Typ Ilość wejść Ilość wyjść Dodatkowe wyjścia
1 Studzienka rodzielcza SR-2 1 2 -
2 Studzienka rodzielcza SR-3 1 3 -
3 Studzienka rodzielcza SR-4 1 4 -
4 Studzienka rodzielcza SR-5 1 5 -
5 Studzienka zbiorcza SZ-2 2 - 1
6 Studzienka zbiorcza SZ-3 3 - 1
7 Studzienka zbiorcza SZ-4 4 - 1
8 Studzienka zbiorcza SZ-5 5 - 1
9 Studzienka zbiorcza z odpływem SZ0-2 2 1 1
10 Studzienka zbiorcza z odpływem SZ0-3 3 1 1
11 Studzienka zbiorcza z odpływem SZ0-4 4 1 1
12 Studzienka zbiorcza z odpływem SZ0-5 5 1 1

Każda ze studzienek może posiadać wloty, wyloty oraz wysokość dostosowaną do zamówienia indywidualnego.
Studzienki średnicy 0,6 m i wysokości od 0,5 m do 2 m

Ostateczna konfiguracja studzienek o średnicy 0,6 m określana jest przez klienta. Można jednak stwierdzić, iż w przypadku instalacji rur na głębokości poniżej 1 m oraz w przypadku gdy wymagana jest rura wlotowa czy wylotowa PCV 160, znajdują one zastosowanie. Szczególnie w przypadku filtrów piaskowych o przepływie pionowym mogą być potrzebne. W sytuacji gdy za filtrem projektowana jest przepompownia, możemy zaoferować studzienkę zbiorczą zintegrowaną z przepompownią , co na pewno przyczyni się do obniżenia kosztów.