Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Przepompownie

Na bazie produkowanych zbiorników firma stworzyła szeroką gamę przepompowni. Odbiorca może dokonać zakupu samego zbiornika i indywidualnie zamontować pompę, bądź zamówić gotowy zestaw przy zastosowaniu pomp dostępnych na rynku. Poziomy jak i średnice rur wlotowych i wylotowych mogą być instalowane zależnie od życzenia odbiorcy.


Tabela doboru zbiorników na przepompownię z polietylenu (HDPE)

Typ Średnica wej./wyj. Wysokość Średnica Średnica włazu Wysokość osi wlotu
Dn m m m m
P60/1,4 110-160 1,4 0,6 0,6 0,6-1,0
P60/2,0 110-160 2,0 0,6 0,6 0,6-1,5
P100/1,8 110-160 1,8 1,0 0,6 0,83-1,33
P100/2,0 110-160 2,0 1,0 0,6 0,83-1,33
P100/3,0 110-160 3,0 1,0 0,6 0,83-1,33
P120/2,0 110-200 2,0 1,2 0,6 0,5-1,0
P120/3,0 110-200 3,0 1,2 0,6 0,5-1,5


Przepompownie oferowane przez firmę można podzielić na dwie kategorie:

Przeznaczone do pompowanie brudnej mediów nie zawierających zanieczyszczeń stałych bądź włóknistych, bądź wstępnie oczyszczonych w osadnikach gnilnych. Do tej grupy zaliczamy przepompownie typu P60. Przepompownie w/w typów stosowane są w systemach przydomowych oczyszczalni ścieków i w związku z niekorzystnym układem spadków lub wysokim poziomem wód istnieje konieczność przepompowania do drenażu w nasypie lub w dalej położone miejsce. Znajdują również zastosowanie jako element oczyszczalni ścieków z reaktorem ZBO.

Przeznaczone do pompowania ścieków surowych bezpośrednio z kanalizacji. Stosowane pompy posiadają rozdrabniacz bądź duży przelot. Do tej grupy zaliczamy przepompownie typu: P100 i P120

Tabela doboru pomp firmy EBARA

Typ pompy EBARA Moc
[ kW ]
Przelot
[ mm ]
Średnica gwintu Zalecane przeznaczenie
BEST ONE MA 0,25 10 1,25” Za osadnikiem w oczyszczalni
RIGHT 100 MA 0,75 35 1,5” Ścieki
DW VOX 100 0,75 50 2” Ścieki surowe
DW VOX 150 1,10 50 2” Ścieki surowe