Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pompy ciepła

Otaczające nas środowisko w naturalny sposób gromadzi w gruncie, wodzie i powietrzu ogromne ilości energii cieplnej docierającej ze Słońca . Energię tą przy pomocy pompy ciepła można wykorzystać do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Stosując POMPĘ CIEPŁA 75% energii, której potrzebujesz otrzymasz za darmo, musisz zapłacić jedynie za 25% energii zużytej do napędu sprężarki.

ZASTOSOWANIE POMPY CIEPŁA

-Systemy centralnego ogrzewania obiektów wielo- i jednorodzinnych
-Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
-Podgrzewanie ciepłej wody w basenach
-Klimatyzacja
-Termowentylacja
-Odzysk ciepła z procesów technologicznych

Istota działania pompy ciepła polega na zamianie rozproszonej energii cieplnej pobieranej ze środowiska naturalnego (dolnego źródła) w energię użyteczną służącą do ogrzewania domu i wody użytkowej (górnego źródła)

1. Sprężarka
2. Skraplacz
3. Parownik
4. Zawór rozprężny
5. Dolne źródło ciepła
6. Górne źródło ciepła (C.O., C.W.U.)
7. Pompa obiegowa górnego źródła
8. Pompa obiegowa dolnego źródła
Elementy te połączone są ze sobą rurkami miedzianymi, lutowanymi srebrem, tworzą wewnętrzny obieg pompy ciepła. Jest on wypełniony czynnikiem roboczym, który posiada właściwości pozwalający mu wrzeć w niskiej temperaturze. Czynnik przepływając przez parownik 3 pobiera ciepło z dolnego źródła 5 i zaczyna wrzeć stając się parą o niskim ciśnieniu i temperaturze. Zassany przez sprężarkę 1 ulega sprężeniu co wiąże się z gwałtownym wzrostem temperatury. Gorący czynnik trafia do skraplacza 2 i oddaje w nim ciepło do górnego źródła 6 Podczas tego procesu skrapla się i w postaci cieczy trafia do zaworu rozprężnego 4, w którym zostaje zdławiony od ciśnienia skraplania do ciśnienia jakie jest w parowniku. Proces rozpoczyna się od nowa.