Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Na chemikalia

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH


Zbiorniki z tworzyw sztucznych z przyłączami według indywidualnych wymagań inwestora o dowolnej pojemności:

-cylindryczne i prostopadłościenne -poziome i pionowe
-naziemne i podziemmne
-reaktory, skrubery, absorbery, dyfuzory


Zbiorniki wykonane z wysokiej jakości żywic winyloestrowych, izoftalowych, epoksydowych, wzmacniane włóknem szklanym (również z wewnętrznymi wykładzinami z PCV, PE, PP, PVDF, ECTFE). Umożliwiają bezpieczne składowanie różnorodnych substancji w tym również agresywnych.

Uprawnienia UDT:

-UC-03-02-N/3-01
-UC-03-02-W/3-01
-UC-03-02-P/1-02
-Atest PZH


STACJE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA KOAGULANTÓW

Kompletne zestawy na bazie zbiorników z tworzyw sztucznych przeznaczone są do magazynowania i dozowania chemikaliów, a w szczególności koagulantów w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

ZBIORNIKI TRANSPORTOWE


-posiadaja dopuszczenie Transportowego Dozoru Technicznego do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy: 3; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 6.2; 8 i 9 WG ADR/RID oraz atest PZH nr HŻ/09903/98
-oszczędzają powierzchnię magazynową w stosunku do beczek
-umożliwiają szybkie napełnianie i opróżnianie oraz bezpieczny załadunek i transport